2015 YILI GENELGELERİ


Genelge No. 398
Kamu Görevlileri Performans Değerlendirme Tüzüğü Hakkında (13.01.2015)


Genelge No. 399
2016 Yılı Yurt İçi – Yurt Dışı  Hizmet İçi Eğitim Hakkında.

Genelge No.399 Ek-I
Genelge No.399 Ek-II


Başbakanlığın 2 No'lu Genelgesi

Başbakanlığın 3 No'lu Genelgesi