2011 YILI GENELGELERİ

Genelge No.380
Antreman ve maç izinlerinin kaldırılması (24.01.2011)

Genelge No.381
Mesai Saatleri (23.02.2011)

Genelge No.382
Performans Değerlendirme Forumları Hk. (17.03.2011)


Genelge No.383
2012 Yılı yurtiçi - yurtdışı hizmetiçi eğitim hk. (31.05.2011)


Genelge No.383 Ek-1

Genelge No.383 Ek-2

Genelge No.384
Performans Değerlendirme Forumlarının Personel Dairesine gönderilmesi hk. (18.11.2011
)

Genelge No.385
1 Aralıktan itibaren uygulanacak mesai saatleri hk. (18.11.2011) 


Genelge No.386
Sağlık Kuruluna incelenmesi için gönderilen sağlık raporları (01.12.2011)