VERİLEN BELGELER

  • Sağlık Kartı

 

Devletten emekli maaşı alan emekli kamu görevlileri ile emekli mücahitlere verilir.

Sözkonusu Sağlık Kartı emekli kamu görevlisi veya emekli mücahitin eşini bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasını, 18 yaşını doldurmamış ve 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi yüksek öğrenimde bulunan veya bedenen veya ruhen özürlü olan, çocukları ile evli olmayan ve çalışmayan kız çocuklarını kapsar.


Sağlık Kartı’nın verilebilmesi için istenen belge ve bilgiler

           

            Sağlık Kartına yazılması istenen;


(A)    Eşin, kimlik kartı veya numarası ve mesleği

(B)    Çocuğun;

  a) 18 yaşından küçükse, doğum belgesi veya kimlik kartı

  b) 18 yaşından büyükse;

i) Öğrenime devam etmesi halinde öğrenci belgesi veya Sağlık Kartı talep
   edilen yılın öğrenci kimlik kartı.
ii) Evli olmayan ve çalışmayan kız çocukları için evli olmadığına ve ailesinin
    bakımına ihtiyaç olduğuna dair muhtardan alınacak belge
iii) Ruhen veya bedenen özürlü olan çocuklar için muhtardan alınacak
    özürlü olduğunu ve ailesinin bakımına ihtiyaç duyduğuna dair belge. 


 (C)    Anne ve babanın; emekli kamu görevlisinin bakımına ihtiyaç duyduğuna dair muhtardan alınacak belge.

 

  • Hizmet Belgesi

 

1. Emekliye ayrılan kamu görevlilerine; Devlette görev yaptıkları tarihler ile emekliye ayrıldıkları tarihi gösteren  bir belge. (İngilizce veya Türkçe)

2. Vatandaşın  müracaat ettiği tarihte Devlet kadrolarında istihdam edilmediğini Devlet memuru veya işçisi olmadığını gösteren belge.

3. Vatandaşın her ne ad altında olursa olsun Devlette çalıştığı süreleri gösteren belge.


Not :  İlgili makama yazılacak tüm belgeler için yedi TL.’lik damga pulu talep
          edilmektedir.