KİMLERİ KAPSIYOR?

İngilizce Eğitim Merkezinde verilen ingilizce kurslarına Kamu Hizmeti Komisyonunca atanıp kamu hizmetinde  çalışan tüm kişiler başvurabilirler.


BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, kişinin bağlı bulunduğu üst kurumlar aracılığı ile Personel Dairesi İngilizce Eğitim Merkezine yapılmaktadır.

Merkezdeki kurslara başvurular için Personel Dairesi belirli zamanlarda genelgeler yayınlayarak ilgili devlet kurumlarına gönderir. Bunun dışında da her zaman için başvurular kabul edilir.

Yapılan başvurular sonucunda kurslara katılacak olan kursiyerlerin seviyelerini belirlemek için Seviye Tesbit Sınavı yapılır. Sınavda seviyeleri belirlenen kursiyerler daha sonra seviyelerinin sırasına girerek çağrılma sıralarının kendilerine gelmelerini beklerler. Sıraları geldiğinde katılacakları kurs günleri ve saatleri kendilerine Müdürlükleri aracılığla bildirilir.

 

SEVİYELER

İngilizce Eğitim Merkezinde altı farklı seviyede ingilizce kursları düzenlenmek- tedir. En alt düzey olan ‘Elementary’ seviyesinde, yani birinci sınıftan, başlanı-larak en üst seviye olan FCE (First Certificate Examination) seviyesine kadar devam eder. Kursiyerler ikinci sınıfa geldiklerinde Cambridge ESOL’ın düzenlediği KET (Key English Test) sınavına hazırlanıp yıl sonunda bu sınava girip başarılı oldukları taktirde bir üst seviye olan üçüncü sınıfa devam ederler. Yine ayni şekilde dördüncü sınıf düzeyinde olan PET (Preliminary English Test ) ve en son altıncı seviye düzeyinde olan FCE (First Certificate Examination) sınavını geçerek kurslarını tamamlarlar.


PROGRAMLAR

Kurslar, programın düzenlenmesine göre hafta da bir veya haftada iki kez olarak verilmektedir. Tüm kurslar mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. Kursların süresi her ders için üç saat ve toplam 200 saattir. Kişi haftada bir katıldığı kursunu iki yılda, haftada iki katıldığı kursunu bir yılda tamamlamaktadır.


SERTIFIKALAR

Kursiyerler mezun olduklarında seviyeye göre, İngilizce Eğitim Merkezinin kendi sertifikasını veya Cambridge ESOL sertifikasını almaktadırlar.


ÖZEL KURSLAR

Merkezde ayrıca talep üzerine özel kurslarda düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları; Sekreter İngilizcesi, Polis İngilizcesi, Mass-Media İngilizcesi, Ekonomi ve İş İngilizcesi gibi. Bu gibi kursların süreleri 40 veya 60 saat arasında değişmektedir. 


KURS ÜCRETİ

Kurs ücreti, kurs başında öğrencilerin maaşlarından Maliye Bakanlığı tarafından taksitler halinde kesinti yapılarak ödenmektedir.