PERSONEL DAİRESİNE TARİHSEL BAKIŞ

 

Personel Dairesi, 4 Mart 1969 yılında Maliye işlerini yürüten bakanlığa bağlı bir birim olarak oluşturulmuştur. Personel Dairesi, Cumhuriyet dönemi yasaları çerçevesinde fakat Türk toplumunun ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarını yürütmekteydi.

 

Bu yıllarda Personel Dairesi'nin organizasyon şemalarında, Dairenin görev, sorumluluk ve amaçları ayrıntılı olarak anlatılmakta ve daire personelinin tek tek görev ve sorumlulukları yazılı olarak belirtilmektedir. (İş ve insan kaynakları planlaması) 1981 yılında çıkarılan Genel kadro yasasında Personel Dairesi'nin oluşmuna yer verilmektedir.

 

1979 yılında kabul edilen kamu görevlileri yasasına göre Personel Dairesi Başbakanlığa bağlanmıştır. Şöyleki, kamu görevlileri yasasının 8.maddesi "Bu yasaya bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlileri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personelini ilgilendiren konularda, bu yasa ve diğer personel yasaları ve tüzüklerle kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmak ve yerine getirmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak bir Personel Dairesi'nin kurulmasını ve bu dairenin görev ve yetkilerinin kuruluş ve görev yasasında belirlenmesini", öngörmektedir.

 

Kamu görevlileri yasasının emrettiği şekliyle 1989 yılnda 77/1989 sayılı Personel Dairesi (Kuruluş, görev ve çalışma esasları) yasası yapılmıştır.

 

 

 Personel Dairesinde bügüne kadar  görev yapmış olan
Müdürler aşağıda verilmiştir.

 

ADI SOYADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Ümit ÖZDİL      1969 1971
Ahmet Cafer ATAKER 1971 01.02.1976
Mehmet Ali ÖZYALÇIN    01.02.1976 15.02.1989
Mustafa  TOKAY      15.02.1989 24.03.1994
Mustafa  ÇERKEZ  30.03.1994 08.10.1996
Nihat  BAĞCIER        08.10.1996 09.09.2000
Muzaffer SEVİNÇ    11.09.2000 03.03.2004
Dudu BARKINAY 03.03.2004 26.05.2009
Muzaffer SEVİNÇ    27.05.2009 27.07.2010
Zilha MENENT    27.07.2010 01.08.2013
Metin KARADERİ 17.10.2014  06.06.2016
Nesligül ONUREL
06.06.2016
14.05.2018
Nahide K.ERASLAN
14.05.2018